مانیفست رسانه

  •  «جامعه سینما» اولین پایگاه خبری  -تحلیلی «جامعه شناسی سینما» است که در سال ۱۳۹۴ با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغار به کارکرد .این رسانه می خواهد با نگاهی تخصصی در این وادی و جامعه ای که در آن ،این صنعت و هنر شکل و هویت می یابد به گونه ای تخصصی عمل کند .
  • «جامعه سینما» می خواهد با رویکردی علمی به پدیدار شناسی و «جامعه شناسی سینما» بپردازد  و در این میان در نظر دارد متفاوت تر از دیگر رسانه های مشابه نقش ارتباطی و رسانه ای خود را ایفا کند.
  • به عبارتی دیگر این مدیا  قصد دارد با نگاهی متفاوت در کنار دیگر رسانه هایی باشد که اصلی ترین رسالت شان آگاهی بخشی است.
  •  در کنارمان باشید در هر عنوان و جایگاهی .اگر قصد همکاری به خصوص از نوع جامعه شناسی  و فیلم سینما دارید ، مشتاق همکاری هستیم و از این حیث سپاسداریم.
  • محسن سلیمانی فاخر /مدیر مسئول