تماس با ما

نشانی : خ شریعتی  خیابان اتوبانک  شماره  بیست و شش   واحد شش

ایمیل:  jameaecinema@gmail.com
شماره تماس : ۲۲۸۴۶۹۷۷- ۰۹۱۲۲۵۰۴۱۰۳